Здравната каса бори шашмите с УКД

Здравната каса бори шашмите с УКД

На 23.02.2016г. от 12 ч. в приемната на РЗОК-Перник ще се проведе среща с журналисти по въпроси, свързани с пропагандиране на процедурата по издаване на Уникален код за достъп /УКД/ до здравното досие на здравноосигурените […]